• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

      1396/09/27 ساعت 11:27

      چه کسی می‌داند در #قلع_گنج چه می‌گذرد. منطقه‌ای با آمار بالای معلول زایی؛ترکیب ناخوشایندی از ناتوانی و فقرمطلق. زن: حتی پول پوشک ۴ فرزند معلولم را ندارم. زن: شوهرم مرا با ۲بچه معلول گذاشت و رفت. #معلول http://www.iran-newspaper.com/?nid=۶۶۶۹&pid=۱۲&type=۰ …