• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

   1396/09/27 ساعت 11:27

   چه کسی می‌داند در #قلع_گنج چه می‌گذرد. منطقه‌ای با آمار بالای معلول زایی؛ترکیب ناخوشایندی از ناتوانی و فقرمطلق.
   زن: حتی پول پوشک ۴ فرزند معلولم را ندارم.
   زن: شوهرم مرا با ۲بچه معلول گذاشت و رفت.
   #معلول
   http://www.iran-newspaper.com/?nid=۶۶۶۹&pid=۱۲&type=۰ …