• ابراهیم علیزاده   ebializade@

   1398/05/31 ساعت 17:38

   شتاب افزایش قیمت #زمین در #تهران کمی کاهش یافته اما در همین شرایط در ۷منطقه، قیمت هر متر زمین یکساله ۳برابر شده.نکته نگران کننده حضور منطقه جنوبی و پرتراکم ۱۷ در این لیست است که احتمالا بر قیمت #خانه در این محله‌ها تاثیر میگذارد:
   آذری
   #قلعه_مرغی
   #زمزم
   #یافت_آباد
   فلاح
   امامزاده حسن