• امید حلالی   OmidHelali@

      1399/09/02 ساعت 00:13

      #قلعه_دیجیتالی رمانی ست از دن براون. حکایت نهادی در آمریکا که بانک اطلاعات حیاتی و پایه است و وظیفه رمزشکنی و کنترل سایر پیام‌ها را دارد. رمان نشانه شناسانه است و دارای وجوهی از واقعیت. سلسله‌ای از ساخت بد افزار و تلاش برای نفوذ و در اختیار گرفتن اطلاعات ذی قیمت از سوی یک قربانی