• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

  1398/04/16 ساعت 15:10

  هیچگاه هیچ کشوری در ارتباط با یک زورگو دست‌های خودش را از طریق #رفراندوم نمی‌ببندد. در این صورت آن #قلدر تمام ‌شرایط غیرمنطقی خودش را به آن کشور تحمیل می‌کند.

 • مهدی نعیمیان راد   mahdi2280@

  1398/09/19 ساعت 18:01

  به سازمان‌های به گل نشسته نگاه می‌کنم؛ #مدیران_پیر،بی‌انگیزه، دیکتاتور،بی‌اخلاق و #قلدر روی مجموعه چنبره زده و مانع از رسیدن هرگونه نور امیدی به آن می‌شوند؛ کارکنان هم غمگین،سرخورده و ناامید نهایت تلاش را برای فرار از هرگونه مسئولیت‌پذیری و کار انجام می‌دهند! لعنت به #حرص و #طمع

 • محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

  1397/02/19 ساعت 19:36

  #آیت_الله_هاشمی، به نوعی عدم پایبندی رییس جمهور فعلی آمریکا به #برجام را پیش بینی کرده بودند. ایشان در همان اوایل روی کار آمدن این فرد گفته بودند « #ترامپ چهره‌ای #خطرناک و #قلدر است که به اصول پایبند نیست و قواعد و مقررات را به راحتی زیر پا می‌گذارد»