• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/13 ساعت 16:48

    اکثرا آدم‌ها به این علت از لحاظ سیاسی هرگز عاقل نمى شوند که آنچه را بر آنها می‌گذرد،تازه موقعی درک مى کنند که به گذشته تبدیل شده باشد،تازه هنگام از سر گذراندن دوباره آن می‌فهمند که چه چیز هایی را بار اول به آن سادگی فراموش کرده بودند.
    #قطره_اشکی_در_اقیانوس
    #مانس_اشپربر
    #نشر_نو