• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/08/05 ساعت 09:52

    افرادی تحت عنوان #قرق مثلاً ۵ تا ۱۰ هکتار را از #محیط‌زیست اجاره می‌کنند تا در آن محدوده #شکار انجام دهند. در حال حاضر جمعیت وحوش ما، چه چرندگان و چه پرندگان در حال کاهش است. این جمعیت متاسفانه کشش این مسئله که مورد تعرض قرار بگیرند را ندارند.

  • روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/07/16 ساعت 17:49

    در پی انتشار خبری مبنی بر #قرق بوستان بهشت مادران برای حضور همسر وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ظریف از این اقدام بی خبر بوده و بر عدم تکرار چنین مواردی تأکید کرده، به نقل از #ظریف و همسرش از شهروندان و زنان ایرانی پوزش خواست. /فارس