• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

      1397/08/05 ساعت 09:52

      افرادی تحت عنوان #قرق مثلاً ۵ تا ۱۰ هکتار را از #محیط‌زیست اجاره می‌کنند تا در آن محدوده #شکار انجام دهند. در حال حاضر جمعیت وحوش ما، چه چرندگان و چه پرندگان در حال کاهش است. این جمعیت متاسفانه کشش این مسئله که مورد تعرض قرار بگیرند را ندارند.