• ابراهیم علیزاده   ebializade@

      1399/07/27 ساعت 09:06

      بررسی آمارهای ۱۷ بانک نشان میدهد از ۱۷۳ ه.م.ت منابع #قرض_‌الحسنه پارسال بانک‌ها،تنها ۱۸٪ به #مردم و ۴٪ هم به کارمندان خود بانکها وام داده‌ شده و ۷۸٪ این منابع به مسیری غیر از پرداخت‌های قرض‌الحسنه رفته است‌.مثلا ۶۰ ه.م.ت به شرکتهای مرتبط با خود بانکها پرداخت شده است.
      #بانک_مرکزی