• سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/11/02 ساعت 13:49

  واقعیتهایی از آرمان‌شهر غربگرایان! (۲) ۴۳درصد از خانوار‌های آمریکایی بدون اینکه زیر بار #قرض بروندتوانایی خریدمسکن،غذا،تلفن همراه،مراقبت‌های پزشکی وحمل و نقل راندارند. صدهاهزار #جوان_آمریکایی نمی‌توانند به دلیل هزینه‌های بالا به دانشگاه بروند و۳۰میلیون آمریکایی #بیمه_سلامت ندارند

 • سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/11/02 ساعت 21:52

  واقعیتهایی ازآرمان‌شهر غربگرایان! (۲) ۴۳درصد ازخانوار‌های آمریکایی بدون اینکه زیر بار #قرض بروند توانایی خریدمسکن،غذا،تلفن همراه،مراقبت‌های پزشکی وحمل ونقل را ندارند. صدها هزار #جوان_آمریکایی نمیتوانند به دلیل هزینه‌های بالا به دانشگاه بروند و۳۰میلیون آمریکایی #بیمه_سلامت ندارند

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1396/04/17 ساعت 09:03

  کلیپ/ مزایای الگوی اسلامی ایرانیِ «#قرض»، در برابر مدل توسعه اقتصادی «#ربا» http://tn.ai/۱۴۵۸۲۶۳