• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

  1399/02/16 ساعت 10:54

  #خط_فقر رو دیگه با #تومان اعلام می‌کنن یا #قران ؟
  #حذف_صفر
  #حذف_چهار_صفر
  #حذف_چهار_صفر_از_پول_ملی

 • علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

  1399/02/15 ساعت 16:48

  دستشان درد نکند. به زودی همه ایرانیان می‌شوند سلطان صاحب #قران. آن هم نه یک قران و دو قران.

 • محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

  1399/01/15 ساعت 16:02

  لا إله إلا هو کل شئ هالک إلا وجهه له الحکم و إلیه ترجعون …هیچ آفریننده، مدبر، معبود و پناهی جز «او» نیست، جز او، همه چیز از میان خواهد رفت، کار دست اوست و دستور از آن او؛ و شما را (از دنیا) به سوی او باز خواهند گرداند.
  #قران #سوره_قصص آیه ۸۸

 • عباس آخوندی   AbbasAkhoundi@

  1398/03/09 ساعت 15:32

  سوگند به عصر،
  که #انسان دست‌خوش زیان است، مگر آنان‌که ایمان آورد و کردارهای شایسته کرده و هم‌دیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده‌اند (#والعصر).
  این روزها دستم به قلم نمی‌رود.
  تنها به #قران پناه می‌برم.
  باشد که تذکری برای خودم و هر آن‌که چشم بینا و گوش شنوایی دارد باشد.

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1397/11/11 ساعت 23:36

  هر که بدی کند جز به مانند آن کیفر نیابد،

  و از مردان یا زنان کسانی که کار شایسته انجام دهند

  در حالی که مومن باشند،

  آنان در بهشت درآیند

  و در آن بی حساب روزی یابند

  غافر (۴۰) #قران