• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

      1398/01/13 ساعت 16:27

      همزمان با امضای #ابتکار،کارگروهی تخصصی برای بررسی #قرارداد_ننگین_پاریس بوجود آوردم دراثنای تحقیقات(اسنادش منتشرمیشود) مشخص شد الگوهای آب وهوایی بشدت درحال تغییر و منطقه ما از این پس مهمان بارندگی‌های فراوان خواهد بود ببینید #BBC چه تقلایی میکند تا #ترسالی پیش بینی شده را رد کند