• یک منبع آگاه در خصوص سفر ظریف به چین به #روزنامه_خراسان گفت:
      مذاکرات بسیار خوبی در زمینه اقتصادی و تجاری انجام گرفت و در مورد #قرارداد‌‌‌۲۵‌ساله با چین هم گام موثری رو به جلو برداشته شد به گونه‌ای که خیلی با اتمام کار در حوزه فنی و کارشناسی فاصله نداریم و به زودی نهایی خواهد شد