• هر چیز «نو» باید تا اندازه‌ای «#قدیمی» باشد - آیا آدم‌ها، فناوری‌ها یا محصولات نو واقعاً قرار است زندگی ما را بهتر کنند؟ (سانتیاگو زابالا، پابلیک سمینار، ۱۰۰۰ کلمه، ۶ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۸۹۷۹/