• سيامك قاسمى   SiamakGhassemi@

    1397/07/23 ساعت 23:01

    از نظر من ما توی ایران اینقدر که مشکل روح قانون داریم، مشکل قانون نداریم! این یعنی هر قانون به ظاهر مدرن هم، در اجرا و تفسیر می‌تونه به انحراف کشیده بشه! مثل همین #قانون_منع_به_کار_گیری_بازنشستگان که من حس می‌کنم در اجرا تبدیل خواهد شد به منشا انواع فساد و رانت و رشد آقازادگی!