• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

      1398/03/26 ساعت 01:46

      و بالاخره #قانون_حفاظت_خاک ایران تصویب شد نمیتونم ادعا کنم دیگه خاک مرغوب کشورم قاچاق نمیشه و در دکان قاچاقچیان بانفوذ تخته شد،اما باز میتونیم امیدوار باشیم می‌دونی چرا؟چون دستمون بازه علیه‌شون طرح دعوی کنیم پس امیدوارانه خوشحالیم و به قول رفیق جانم دست و جیغ و هوراا