• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1399/04/20 ساعت 21:57

    خط حزب‌الله #قاعده_انصاف در نقد و عدالت‌خواهی را تشریح کرد:

    ▪︎پاکدستی رییس قبلی قوه‌قضاییه براساس گزارش‌های موثق، احزار شده
    ▪︎این موضوع تا زمانی است که بینه شرعی علیه‌ش اقامه نشده
    ▪︎افرد مسوول باید شفاف‌سازی کند و سهم احتمالی در اشتباه و کاستی‌های مدیریتی را بپذیرد