• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/28 ساعت 17:00

    محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه: #تسریع و #قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، هدف #استجازه‌ از مقام معظم رهبری بود/با اخلا‌لگران نظام اقتصادی به طور جدی برخورد می‌شود/کشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت داشته اند https://www.yjc.ir/۰۰SGGU