• تا کی قراره امثال این خانم، جسارت بکنن و بعد عذرخواهی؟! چرا نوبت قبلی به خوبی برخورد موثر انجام نشد؟ آقایان مگر شود با تمام مقدسات آن هم #رئیس_مکتب شوخی کنند و بعد بدون برخورد قانونی کار تمام شود!!! از قوه قضاییه می‌خواهیم برخورد #قاطع و #قانونی انجام شود.

 • امیرحسین یزدان پناه   AhYazdanpanah@

  1398/04/14 ساعت 21:14

  به همین دلیل در مقابل این سناریوی موذیانه انگلیسی-آمریکایی باید خیلی #هوشمندانه و دقیق رفتار کرد اما در عین حال لازم است با طراحی یک پاسخ #قاطع، هزینه تکرار آن را برای طرف غربی بالابرد.

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/05/08 ساعت 11:18

  غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج: مردم خواستار برخورد #قاطع و انقلابی با #مفسدان اقتصادی هستند و قطعاً از اقدامات انقلابی دستگاه‌ قضایی حمایت می‌کنند
  https://www.yjc.ir/۰۰Rkyd