• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/03/20 ساعت 22:01

    به دوستی که دستی در تحلیل رسانه‌های مجازی آمریکا دارد، از مرکز اعتدال سعودی گفتم که محور عملیات ایذایی است علیه #ایران. با لبخند گفت در #آمریکا چندسالی است چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی،برای خودشان ۲۰۰-۳۰۰ نفر را اجیر کرده‌اند تا در محلی بنشینند و پروپاگاند انجام دهند. #فیک

  • فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1396/04/03 ساعت 22:38

    توییترفارسی داره به تصرف #فیک‌ها در میاد. اصلن هم سازماندهی شده نیست این لشکر جرار و هتاک و حمله کننده. #ربات