• اگر در جامعه‌ها #فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز شاه و زمامدار نامیده می‌شوند به‌راستی دل به #فلسفه نسپارند، و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم نشوند … بدبختی جامعه‌ها، و به‌طور کلی بدبختی نوع بشر، به ‌پایان نخواهد رسید.

    #افلاطون
    #جمهوری