• از مدل‌‌های اتمی تا پیدایش اسپین؛ اکنون چندین سال از تولد #فیزیک_کوانتوم می‌گذرد و کم کم این شاخه‌ی نوین از #فیزیک به بلوغ می‌رسد، مدل‌های اتمی مختلف ارائه شده‌اند و بحث معرفی اسپین و اعداد کوانتومی مطرح شده است. برای مطالعه این مقاله به https://goo.gl/cU۳B۷n مراجعه کنید. #علمی

 • قسمت دهم مجموعه مقالات گذری بر #فیزیک_کوانتوم:
  از ماری کوری تا لیزه مایتنر

  لیزهمایتنر دومین زنی بود، که از دانشگاه وین درجه دکتری گرفت!

  ماری کوری نخستین زنی است، که موفق به کسب جایزه نوبل می‌شود.

  این مقاله را در زومیت بخوانید:
  http://bit.ly/۲SbtWKl
  @zoomit_ir

 • بررسی نارسایی‌های #فیزیک کلاسیک و آغازی بر #فیزیک_کوانتوم؛ برای شروع جست و جو در جهان #کوانتوم، باید ابتدا چرایی ایجاد آن را بهتر بشناسیم و درک کنیم. در این مقاله به بررسی نارسایی‌های فیزیک کلاسیک و آغاز فیزیک کوانتوم می‌پردازیم.