• آقای @PahlaviReza شما خانم ژوءل #فویه را خوب می‌شناسید.پرستار منتخب مادرتان بوده است.آیا صحت دارد که خانم فویه افسر سرویس اطلاعاتی فرانسه بوده است؟آیا درست است که پرستار دوران کودکی تان به شدت #ضد_ایرانی بوده است؟