• چیزی که من از طرفداران عادل نمی‌پذیرم این است: چطوره که وقتی در عالم سیاست فلان کاندیدا رد صلاحیت میشه،حتا به دشمنان خودتون رضایت میدید و‌حاضر به تحریم نیستین؟ اما در این موضوع #فوتبال_برتر‌ و #میثاقی را فحش میدین و‌نمیپذیرین؟