• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1397/11/06 ساعت 11:38

    گزارش کامل این خبر رو میتونید در سایت روزنامه #فناوران @ITMen_News مطالعه کنید http://fanavarandaily.ir/index.aspx?pid=۹۹&articleid=۲۵۲۷۲۱ …

  • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/10/29 ساعت 23:01

    #سجاد_بنابی درگفت‌وگوبا #فناوران: دولت از۹۶ برای تجهیزات #فیلترینگ هزینه نکرده است تقابل پیر و جوان را قبول نداریم و هرکدام از این دو گروه امتیازاتی دارند اززمان خصوصی‌سازی مخابرات،#زیرساخت ازمخابرات جداو فیلترینگ به اپراتورها انتقال پیدا کرد @alishahla۱۳ http://fanavarandaily.ir/index.aspx?pid=۹۹&articleid=۲۵۲۴۸۳ …