• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1397/12/26 ساعت 12:06

    مهندس #آیدین_نعمتی از متخصصان IT و از زحمت کشان انجمن #فلج_مغزی ایران که افتخار این رو دارم چند سالی باهاش همکاری میکنم و از نزدیک شاهد همه توانمندی‌ها و زحماتش با وجود مشکلات عدیده‌ای که… https://www.instagram.com/p/BvGls۴Xl۲aR/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱gk۵tdflggnom …