• بی‌بی‌سی، منوتو و صدای‌آمریکا در حال رقابت با هم هستند تا اولین رسانه براندازی باشند که با تروریست‌های امروز #اهواز مصاحبه بگیرند و نام #فعال_مدنی بر آن بگذارند. این گزارش رپورتاژی بی‌بی‌سی برای جدایی‌طلبان #الاحواز را ببینید: http://www.bbc.com/persian/mobile/iran/۲۰۱۳/۰۱/۱۳۰۱۰۸_u۰۴_iran_egypt.shtml …