• علاوه بر وعده‌ها، جناب آقای #رئیس_جمهور بایدهایی را که می‌فرمایند خود باید عمل نمایند. #فصل_عمل

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/06/05 ساعت 22:44

  بنیان و اساس مشروعیت #رئیس_جمهور وفای به عهد و اجرای متن سوگند شرعی خوانده شده در مجلس و حفظ عزت ملت بزرگ ایران و عمل به قولهای داده شده است. #فصل_عمل

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/06/05 ساعت 22:08

  اگر می‌خواهیم وضعیت بدتر از این نشود. نیروهای خودی را به خوبی علیه موج گسترده تهاجم فرهنگی، روانی، تبلیغاتی که ما را در وسط معرکه‌ی جنگ تمام‌عیار قرار داده، سازمان‌دهی کنیم و از تنگ‌نظری‌ها و اختلافات بین نیروهای انقلابی و خودی دست ‌برداریم. #فصل_عمل #اگر_بخواهید

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/06/07 ساعت 22:08

  از مولفه‌های خصوصی‌سازی نئولیبرالی این است که قشری فوقانی از وزرا، مدیرکل‌ها، مدیران ومعاونان صاحب ثروت میشوند وامکانات مالی به دست می‌آورند؛ همان‌هایی که بعداً فرزندان آنها مدعی میشوند که #ژن_خوب دارند وتافته جدابافته هستند ورفتارهای اشرافی نشان میدهند. #فصل_عمل #روحانی

 • سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/06/05 ساعت 23:16

  پاسخگویی به ازای ۵ سال فرصت‌سوزی برای کشور و فرصت‌سازی برای غرب ممکن نیست، بله با سفسطه می‌توان توجیهاتی‌کرد که البته ارزش ندارد. پس بهتره #روحانی اشکالات را بپذیرد و مصمم شود در۳ سال آینده حتی الامکان جبرانِ ما‌فات کند. #فصل_عمل

 • محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

  1397/06/05 ساعت 22:09

  رئیس‌جمهور به مطالبه مردم مبنی بر تغییر آرایش اقتصادی پاسخ دهد. مردم انتظار دارند دولت با اقدامات انقلابی و با تکیه به مدیران جهادی از این مرحله به سلامت عبور کند. #اگر_بخواهید #فصل_عمل