• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1397/12/20 ساعت 01:31

    هر سال با این نوع رسیدگی به پرونده‌های #فساد ،درخت #فساد_سیستماتیک را هرس می‌کنند و ریشه هایش قوی‌تر می‌شود. هر تخلفب یک ته و ریشه در بدنه قدرت و سکوت دولت دارد. امیدوارم با مدیریت جدید قوه قضاییه، بازدارندگی در مجازات ، متوجه بخش‌های دولتی هم بشود. #فساد_پتروشیمی

  • وحید حاجی‌‌ پور   vahidhajipour1@

    1397/12/19 ساعت 09:55

    گزارش زیر حاوی نکات روانی در پرونده #فساد_پتروشیمی است؛ از جزئیات تخلفات تا فرار یک مقام امنیتی به خارج از کشور. مطالعه این گزارش به کسانی که فکر می‌کنند ۶٫۵ میلیارد یورو خورده شده توصیه می‌شود. بویژه #مدعیان_افشاگری متن گزارش