• عرفان حاجی‌ پروانه   erfanhajiparvan@

    1398/06/02 ساعت 01:32

    مشکل عدالتخواهان «توهم رستگاری» است. هر چند هر روز و هر ساعت از #فساد_ساختاری حرف می‌زنند اما برخورد آنها با فساد فردگرایانه، امنیتی و در زمین بگیر و ببند است. عدالت‌خواهان سرشار از پارادوکس هستند. پارادوکس اعتراض و امیدواری، عاملیت و ساختار.