• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

  1397/10/08 ساعت 09:09

  کربلای۴ عملیات فریب نبود، بلکه ژست‌ها و سخنان نظامیون سیاسی شده‌ای است که می‌خواهند با دستکاری در گذشته، آینده خودشان را بسازند.

  اگر هم فریب بود، #فریب_مردم بود نه دشمن!

  از پدر و مادرانی که پس از ۳۰سال هنوز داغ جگرگوشه شان تازه است #شرم کنید

 • این سطح دریافت از فهم ارتباطات بین الملل صدای اصلاحات است!
  در دورانی که نظارت بر مطبوعات به شوخی تبدیل شده و حتا صدایی از وزارت خارجه در نمی‌آید‌!
  آری آنان که ادعای فهمید حرف دنیا را داشتند گویا جز #فریب_مردم در سر نداشتند