• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1397/10/08 ساعت 09:09

    کربلای۴ عملیات فریب نبود، بلکه ژست‌ها و سخنان نظامیون سیاسی شده‌ای است که می‌خواهند با دستکاری در گذشته، آینده خودشان را بسازند. اگر هم فریب بود، #فریب_مردم بود نه دشمن! از پدر و مادرانی که پس از ۳۰سال هنوز داغ جگرگوشه شان تازه است #شرم کنید

  • این سطح دریافت از فهم ارتباطات بین الملل صدای اصلاحات است! در دورانی که نظارت بر مطبوعات به شوخی تبدیل شده و حتا صدایی از وزارت خارجه در نمی‌آید‌! آری آنان که ادعای فهمید حرف دنیا را داشتند گویا جز #فریب_مردم در سر نداشتند