• مصطفی انتظاری   mstfentezari@

    1397/10/29 ساعت 21:36

    برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران شهری قصد قیمت‌گذاری تازه برای #فروش_تراکم دارند که احتمال دارد باعث جهش دوباره قیمت مسکن شود. درشرایطی که تحریم‌ها، ایجاد فشار اقتصادی بر مردم را هدف گرفته، خوب است تصمیم‌گیرندگان فشار اقتصادی تازه‌ای را درداخل برمردم تحمیل نکنند #شهرداری

  • سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1396/09/12 ساعت 12:03

    بازگشت به ترفند #فروش_تراکم در تهران یعنى ادامه روش غلط تأمین هزینه هاى جارى #شهردارى به قیمت فدا کردن آینده #شهر و پایمال کردن #حقوق_عمومى ساکنان #تهران.