• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

   1399/06/26 ساعت 11:20

   #فرودگاه_چابهار بالاخره بازگشایی شد

   سازمان هواپیمایی کشوری:

   فرودگاه چابهار از امروز خدمات خود را ارائه می‌دهد

   در پنج روز گذشته با تعطیلی غیرمنتظره این فرودگاه، مسافران سردرگم و حیران شده بودند

   http://tn.ai/۲۳۴۹۷۷۱