• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/02 ساعت 12:23

    خاتونی گفت:ازآنجایی که ازدحام جمعیت برای دریافت دیناردرکشور #عراق موجب بی نظمی در #فرودگاه_نجف شده بود #بانک_مرکزی ودولت عراق تصمیم گرفت به دلیل برقراری نظم دراین محل باجه بانک ملی راتعطیل کند.اگراین اتفاق درفرودگاه داخلی خودمان هم می‌افتادبه طورقطع مانیزمانع برهم زدن نظم می‌شدیم

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/24 ساعت 12:16

    پروازهای #نجف تا اطلاع ثانوی در #بغداد به زمین می‌نشینند/سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور: از شروع برخی اعتراض‌ها در نجف و بسته شدن فرودگاه این شهر تاکنون، وضعیت امنیتی #فرودگاه_نجف رصد می‌شود/به محض عادی شدن اوضاع، پرواز‌های ایرانی به مقصد فرودگاه نجف از سر گرفته می‌شود