• فرانک آرتا   FaranakArta@

    1397/09/14 ساعت 22:07

    من به عنوان یک انسان مهم هستم. سال هاست نگاهی برآمده از مارکسیست‌ها بی خیال #فردیت خود شدیم! من به حضور #بچه_های_کار که در سطح شهر رها شدند، اعتراض دارم؛ هم به دلیل ظلم به آنها و هم ظلم به خودم @pirouzhanachi