• احسان تقدسی   demokracy@

  1398/08/27 ساعت 08:19

  #فرح‌پهلوی درباره اعتراضات اخیر تاحالا دو بیانیه داده است. بزرگوار هنوز نفرموده اند در ۴۱ سال گذشته با کدام پول به زندگی شاهانه خود ادامه می‌دهند. بعد ایشون دلسوز مردم ایران شدند؟

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1398/03/16 ساعت 23:21

  #فرح‌پهلوی یکبار به یک بیمارستان رفت و‌خونش را هدیه داد.رییس بیمارستان اعلام کرد این اتاق به صورت مکان مقدس خواهدماند تا هرکس که ازاین به بعد خون تزریق میکند براین باور باشد که خون آسمانی ملکه در رگهایش جاری است.

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/02/03 ساعت 14:06

  در #مستند مشهور #ازتهران‌تاقاهره هم #فرح‌پهلوی شایعه خارج کردن جسد رضاشاه از ایران را تکذیب می‌کند. جسد #رضاشاه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مومیایی و در شهرری به خاک سپرده شده بود. در سالهای اخیر برخی محل دفن جسد را لس آنجلس و برخی در مصر عنوان کرده بودند.

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1396/10/10 ساعت 11:33

  بیطرفی #بی‌بی‌سی فقط اونجا که خبرنگارش پیام صوتی #فرح‌پهلوی را تو صفحه‌اش منتشر می‌کنه