• میترا فردوسی   mitraferdosi@

      1398/03/28 ساعت 16:20

      دارد بخش‌هایی از #دشت_ذهاب در #آتش می‌سوزد. یکی از خانم‌های ساکن سرپل که تنها دارایی‌شان بعد از زلزله، چند کندوی عسل بود، الان هراسان تماس گرفت که به دادمان برسید، همه‌ی زنبورهایمان در آتش سوخت و چیزی دیگری نداریم. صدایش در ضجه‌ها و فریادها گم شد … #فراموش‌شدگان