• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/06/29 ساعت 14:56

    معنای ساده این نمودار این است که با احتساب قیمت ۱۵۰هزار دلار برای هر #مسکن در ترکیه و قیمت هر #دلار ۱۴ هزار تومان، در تنها هشت ماه از این یک طریق بیش از سه هزار میلیاردتومان معادل یک ماه بودجه یارانه‌های نقدی ایرانیها #سرمایه از کشور خارج شده است. #فرار_سرمایه