• مهدی الیاسی   melyasi1@

    1397/03/24 ساعت 11:35

    تفاوت چشمگیر محبوبیت ترکیه و ایران در میان فلسطینی‌ها در حالی است ترکیه با اسراییل همکاری سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی دارد اما ایران در چهار دهه گذشته پیشگام در تحقق آرمان فلسطین بوده و هزینه زیادی بابت آن پرداخته است. #فتامل #منافع_ملی

  • توسعه‌ی به مفهوم کلان و تاریخی اش و همچنین به شکل ادواری آن، اساسا در کشور ما، به شکل توسعه‌ی نظامی گشایش یافته است! #فتامل