• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/12/22 ساعت 07:34

    واکنشهابه نظرات نژادپرستانه وسکسیتی #تاکرکارلسون @TuckerCarlson مجری #فاکس همچنان ادامه دارد.مدیامترز @mmfa،بخشی ازصحبتهای هفتگی اوبا یک برنامه زرد رادیویی رااز۲۰۰۶-۲۰۱۱ منتشر کرده؛ازشوخی درباره سکس با دختر نوجوان مسابقه ملکه زیبایی گرفته تا توصیف عراقیهابه میمونهای بدوی کم‌سواد