• امروز روزنامه اعتماد @EtemadDaily در تیتر خود نوشت:«آسیا به نوبت»برخی از دوستان رسانه‌ای ایراد گرفتند. گرچه بهتر بود نوشته می‌شد #آسیاب به نوبت اما واژه #آسیا به معنای مورد نظر درست است و در فرهنگ #فارسی و #ادبیات به کرات از آسیا به جای آسیاب استفاده شده https://ganjoor.net/index.php?s=٪D۸٪A۲٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪A۷&author=۰ …

 • علی زادمهر   zadmehr@

  1397/10/09 ساعت 22:18

  رهبر جمهوری خواهان کنگره #آمریکا :اگر آمریکا نبود مردم در #عربستان کمتر از یک هفته #فارسی صحبت می‌‌کنند #ایران

 • پایگاه خبری جماران   jamarannews@

  1397/07/28 ساعت 13:46

  گاردین گزارش داد: ارتباط شرکت سعودی SRMG با یک خبرنگار خارج نشین برای تاسیس چند رسانه این بولتن که قرار است در ماه‌های آینده راه اندازی شود، به زبان‌های عربی، ترکی، اردو و #فارسی منتشر خواهد شد. گزارش در لینک زیر: https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-۱۰۳۷۸۹۱ …

 • نشست «آفرینش ادبی به زبان #فارسی بعد از پیدایش اسلام» در #روسیه برگزار شد. #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۷۳۰/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۹٪D۸٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

  1397/03/24 ساعت 18:26

  ۶/ #پیرمحمد_ملازهی نیز از چگونگی #روزنامه_زنده_است در #هند گفته است؛ جالبست که هندی‌ها روزنامه هایشان را به #فارسی منتشر میکردند! @samar_fatemi http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=۱۰۳۶۷۱

 • تقویت کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های ما خواهد بود #هند #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۹۲/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷.٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • نشست «چرا زبان فارسی می‌آموزیم» با حضور فارسی آموزانی از کشور‌های دیگر #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۴/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪DA٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۱.html …

 • حضور حداد عادل در راس بنیاد سعدی، فرصت مناسبی برای گسترش زبان فارسی است #بنیادسعدی #فارسی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۲٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۴/٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪DA٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • وحید یامین پور   yaminpour@

  1397/02/01 ساعت 21:24

  گفت اگر درباره‌ی نقش #سعدی علیه الرحمه در زبان فارسی بپرسید باید بگویم ما در واقع به #فارسی سخن نمی‌گوییم بلکه ۷۰۰ سال است به زبان سعدی سخن می‌گوییم.

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1397/02/01 ساعت 08:48

  توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد به #روسیه درباره تدریس زبان #روسی در مدارس #ایرانی و زبان #فارسی در مدارس روسیه

 • پیشنهاد ایران به #روسیه: زبان یکدیگر را در #مدارس تدریس کنیم وزیر آموزش و پرورش ایران به روسیه پیشنهاد کرد که زبان #فارسی و روسی در مدارس دو کشور به عنوان زبان دوم آموزش داده شود ایرنا

 • دوره بهاره کلاس‌های آموزش زبان فارسی در ترکمنستان آغاز شد. #فارسی #ترکمنستان http://yon.ir/YFBKC

 • برگزاری سی‌وپنجمین سمینار سالانه انجمن استادان زبان فارسی هند #هند #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۲۲/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • مسعود بُربُر   masoudborbor@

  1397/01/08 ساعت 14:01

  #نام‌های قشنگ بچه‌های روستای کوه‌میتگ #سرباز #بلوچستان: ماهگان، بهسا، پریسا، ثریا، ماهان، سایه، زیتون، صهبا، ساینا، عموها فرهاد، فرجاد و فرزاد و مادربزرگ حمیرا #ایرانگردی #پارسی #فارسی #پای_کار_ایرانیم

 • معرفی و‌نمایش کتاب‌های آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی در نمایشگاه مسقط عمان #بنیادسعدی #مسقط #نمایشگاه #عمان #فارسی #ایران https://goo.gl/GafRi۱

 • مرکز آموزش زبان فارسی استانبول دومین درسگفتار مشاهیر ایرانی را برگزار کرد #آموزش #فارسی #بنیادسعدی #استانبول #مشاهیر_ایرانی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۶۶/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۸٪B۲.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷..٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html …

 • روزنامه شهروند   shahrvand_paper@

  1396/11/27 ساعت 20:29

  روحانی: زبان #فارسی مانع خودباختگی فرهنگی است؛ کرسی‌های زبان فارسی باید توسعه یابند

 • احساس غرور و افتخار به زبان فارسی، مهمترین دلیل برای ساخت این آهنگ بود #فارسی #بنیادسعدی #آهنگ #ایران http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۵۵/٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳.٪D۸٪BA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪AA.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • امير مسروري   masrouriamir@

  1396/11/20 ساعت 13:39

  جواب مستندی آماده کردم پیرامون اظهارات سخیف و غیر منطقی #فارسی پیرامون #امام_موسی_صدر ! امام موسی صدر قطعا بازوی امام خمینی بود نه سد راه ایشان. این را مستند عرض میکنم. از بیانات خود امام.

 • برگزاری #کارگاه «گفت و شنود» زبان #فارسی توسط #بنیادسعدی در #بغداد http://goo.gl/BxEnnV

 • مسئله «نقطه» در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان #بنیاد_سعدی #فارسی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۱۰/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷.٪C۲٪AB٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۷٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪BA٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …

 • توجه به ویژگی­‌های #مخاطب #خارجی در تالیف کتاب‌های #آموزش زبان #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۹۲/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪DA٪۹۸٪DA٪AF٪DB٪۸C٪C۲٪AD.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۱.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.html …

 • رضایت و امنیت #فارسی آموزان، نشانگر تصویر #ایران واقعی است. #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۵۹/٪D۸٪B۱٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۹٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • #انتشار نسخه دو زبانه فارسی - عربی «خمره» هوشنگ مرادی کرمانی توسط بنیاد سعدی #هوشنگ_مرادی_کرمانی #بنیاد_سعدی #کتاب #عربی #فارسی http://yon.ir/۰D۶uh

 • حضور فارسی آموزان یونانی در دوره دانش افزایی کوتاه مدت بنیاد سعدی #بنیادسعدی #ایران #یونان #فارسی #فرهنگی #Greece

 • #علی_انصاریان نمی‌داند که در اغلب گویش‌های ایرانی و مناطق ایران یِک را یَک می‌گویند. مثل ما لُرها. و نمی‌داند وقتی یَک گفتن را مسخره می‌کند مرزهای تمسخرش به افغانستان محدود نمی‌شود. #کابل #تهران #فارسی #انسان #افغان

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1397/10/16 ساعت 22:47

  دو درصدی‌ها! بیش از نیمی از محتوای #وب، #انگلیسی است #روسی #آلمانی #اسپانیایی #فرانسوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند #کره_ای #عربی #اوکراینی #هندی در انتهای جدول قرار دارند زبان #فارسی در میانه این جدول قرار دارد

 • لیندسی #گراهام: اگر ما نبودیم، سعودی‌ها مجبور بودند بعد از یک هفته #فارسی صحبت کنند. ارتش #سعودی توان جنگیدن ندارد. نیاز ما به #عربستان به مراتب کمتر از نیاز آنها به ما است.

 • گفت و گو با «لیدیا لئونتوا»؛ استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه «تالین» استونی #بنیادسعدی #استونی #فارسی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۴۱/٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۸.٪DA٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪C۲٪AB٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪C۲٪BB٪D۸٪۹B.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪C۲٪AB٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪C۲٪BB.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html …

 • مجید اخوان   makhavan_tv@

  1397/03/29 ساعت 16:14

  #اخبار و نتایج #انتخابات ۲۴ ژوئن (۳ تیر ماه ) #ترکیه را به زبان‌های ترکی، #انگلیسی، #عربی، #بوسنیایی- #کرواتی-#صربی، #روسی، #کردی، #فرانسوی، #فارسی، #آلبانیایی، #اندونزیایی و #اسپانیایی منتشر میشود

 • حسين قهار   Ghahhar@

  1397/03/16 ساعت 23:05

  #افشاگری عجیب #بی_بی_سی #فارسی: پوریا ژافره، خبرنگار ما در تماس با شرکت آدیداس، دریافته است که طرفداران #تیم_ملی فوتبال #ایران برای خرید پیراهن این تیم فقط می‌توانند به فدراسیون فوتبال مراجعه کنند و این پیراهن جای دیگری فروخته نمی‌شود. . @bbcpersian

 • رئیس بنیاد سعدی در نشست خبری این بنیاد؛ ۳۴۰ کرسی زبان فارسی در جهان وجود دارد. #فارسی #بنیادسعدی #رونمایی @HaddadAdel_ir @azarijahromi http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۸/۳۴۰.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C..٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html …

 • ۵۰ کتاب در حوزه زبان فارسی و علوم انسانی با حضور غلامعلی حداد عادل رونمایی شد. #نمایشگاه_کتاب #فارسی #کتاب @HaddadAdel_ir http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۱/۵۰.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪BA٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • پنجمین المپیاد زبان فارسی آموزان ترکیه برگزار شد. #المپیاد #ترکیه #فارسی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۵۲/٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • معرفی فعالیت‌های آموزش زبان فارسی سفارت ایران در شبکه پر مخاطب تلویزیونی ونزوئلا #ونزوئلا #تلویزیون #فارسی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۴۵/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪A۸٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷..٪D۹٪BE٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷.html …

 • مجید اخوان   makhavan_tv@

  1397/01/31 ساعت 20:09

  #پیام_رسان‌های داخلی از زبان #فارسی استفاده میکنند اما چرا چینش و طراحی لوگوی و پروفایل کانالها و گروهها چپ به راسته ؟ #سروش #آی_گپ #ویسپی #بله

 • زبان فارسی پاره‌ای از وجود و پیوست تاریخی ایران است. #بنیادسعدی #روحانی #فارسی @Rouhani_ir http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۴۴/٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۹٪۸۸.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪AE٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • ششمین شماره «فانوس فارسی» همزمان با نوروز ایرانی منتشر شد. #فانوس #نوروز #فارسی #مجله http://yon.ir/۴Mt۷z

 • فدا حسين مالكی   fhmaleki@

  1397/01/15 ساعت 12:24

  اقای #بن_سلمان از تاریخ #عبرت بگیر ، #آمریکا با تحریک صدام قلدرجنگ سختی را بر علیه #ایران تحمیل کرد،سرانجام بطرز خفت باری از مخفیگاه در آوردند. تهدید وقیحانه شما موجب تنفر سیصد میلیون #فارسی زبان بر علیه آل سعود خواهد بود. #دیپلماسیی_عرصه_ #سعودی #عقلانیت #فداحسین‌_مالکی

 • توییت وزیرارتباطات درباره افزایش سهم زبان #فارسی در #اینترنت

 • خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

  1396/12/02 ساعت 15:05

  ۹ #صیاد #بوشهری پس از ۲ سال اسارت در #عربستان_سعودی آزاد شدند گارد ساحلی عربستان این صیادان به دلیل ورود غیرمجاز به آبهای سرزمینی، در حد فاصل جزیره‌های #فارسی و #عربی توقیف کرده بود

 • نخستین دوره آموزشی مترجمی زبان فارسی برای عرب زبانان #آموزشی #فارسی #عرب #مترجمی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۶۱/٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …

 • دیدار رئیس بنیاد سعدی با استادان و دانشجویان بخش فارسی دانشگاه دهلی @HaddadAdel_ir #بنیادسعدی #دانشگاه #فارسی #دهلی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۵۶/٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.html …

 • ۵۰۴ واژۀ پایۀ زبان فارسی توسط بنیاد سعدی برای فارسی آموزان خارجی روانه بازار شد ۵۰۴# #بنیادسعدی #بازار #فارسی #کتاب http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۵۴/۵۰۴.٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪DA٪۹۸٪DB٪۸۰.٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸۰.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪B۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • روزنامه شهروند   shahrvand_paper@

  1396/11/09 ساعت 20:52

  زبان #فارسی به طور رسمی به #تلگرام اضافه شد

 • رشته زبان #فارسی در #دانشگاه پوترای #مالزی راه اندازی می‌شود. #Malaysia http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۵۱۲/٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱..٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۲٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • درباریان و پاشاهای #عثمانی به #آموزش زبان #فارسی اهتمام داشتند. http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۵۰۶/٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪B۹٪D۸٪AB٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

  1396/10/11 ساعت 15:26

  کارگردانی #آشوب از #عربستان و #امارات یکی از عوامل #سعودی فراخوان اعتراض به زبان #فارسی می‌دهد وعامل امارات از سرکرده #منافقین و نیز ولیمه خاله‌اش به مناسبت شروع آشوب در #ایران تمجید می‌کند

 • روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1396/09/29 ساعت 11:19

  طبق این نمودار، ایران رتبه هشتم بیشترین جستجو برای کلمه «لخخلمث» در دنیا را دارد! وقتی کیبورد روی زبان #فارسی تنظیم شده و #Google را تایپ کنید به این شکل نوشته می‌شود.- YJC

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1396/09/27 ساعت 09:22

  به همت واردکنندگان خدوم و با نظارت مسئولان فرهنگی، حروف الفبای #فارسی هم از #چین وارد بازار شد!