• به نظرم خوبه که این روزها از گوگل مپ هم برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها استفاده کنیم

  مثل بریم‌ سراغ #غگل

  این شرکت دارای زمینی به مساحت ۴۰ هزار متربع در شهرک صنعتی البرز قزوین هست

  ارزش بازار ۴۲۰۰ میلیارد تومان!

  با نسبت P/e=۶۲

  در زمان خرید سهام مثل خرید لباس و … تحقیق و بررسی کنید

 • برای سه شرکت #حریل، #خفنر و #غگل هم مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صادر شد