• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1397/06/04 ساعت 16:34

  #غرضی: رضایت مندی عامه، #دولت را محبوب می‌کند نه توجه به خواص/ هر قدر دولت مبهم و غیر شفاف مسایل را در میان گذارد باعث نارضایتی و واکنش‌های اجتماعی خواهد شد http://tn.ai/۱۸۱۲۰۰۸

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1396/09/02 ساعت 14:16

  #غرضی: روزانه ۱۱ دقیقه کار مفید در ادارات انجام می‌شود http://tn.ai/۱۵۸۲۱۷۵

 • خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

  1396/05/10 ساعت 14:22

  ناخدا صمدی: ۴۵ روز قبل جنگ، غرضی ۱۹ افسر ارشد را در لشکر ۹۲ زرهی اهواز اعدام کرد/#خشت‌خام #غرضی: من اصلا در آن دوران اختیاراتی نداشتم/ابتکار