• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/03/04 ساعت 14:56

    تو اتوبان لایی میکشه، قسطها و قبض‌هاشو دیرمیده، سرکار هیچوقت پشت میزش نیست، تومترو جابجانمیشه تابقیه هم بیان تو، تاجایی که میتونه، از مالیات فرارمیکنه، همیشه ته سیگارشو ازماشین پرت کنه بیرون، دوبله پارک میکنه عین خیالش هم نیست راه بقیه رو بندآورده، بعد هشتگ‌میزنه #عین_خارج