• #استیضاح و #سوال از دولتمردانی که علیرغم نقض مکرر تعهددات طرف‌های مقابل در برجام، منابع و ظرفیت‌های کشور را بدون رعایت ۹ شرط اساسی رهبری و مصوبه مجلس به دوره باطل مذاکرات گره زده اند، مطالبه مردمی است. به مسئله بجای #نگاه_محافظه کارانه و فراکسیونی نگاهی، #عملگرایانه داریم.