• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/26 ساعت 02:25

    از عاشقی که کارش به زغال کشی کشیده
    نکشیده پخش و پرا می‌کرد وفا را به من چه؟
    #علی_باباچاهی از جمله شعرای معاصرست که نتیجه تلاشش جلو انداختن شعر از ذائقه مخاطب و دایره فهم و حوصله اوست.گمان کنم وقتش رسیده از خود بپرسیم این قطع ارتباط با مخاطب و تجرید شعر به هزینه‌اش می‌ارزید؟