• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/07/29 ساعت 16:54

    کارمند توئیتر جاسوس عربستان از آب درآمد حاکمان عربستان سعودی با تطمیع یکی از مهندسان شاغل در توئیتر به نام #علی_الذباره از وی خواسته بودند تا حساب‌های کاربری ناراضیان و منتقدان این حکومت دیکتاتوری را کنترل کند.