• احسان تقدسی   demokracy@

  1398/01/24 ساعت 09:16

  با وجود گذشت ده سال از انتخابات۸۸، انتشار این مطلب به خودی خود خبر مهمی است.چهره عجیبی هم از #علی‌ربیعی و هم از سیاست در ایران ترسیم می‌کند. جز آقای دکتر #عبدالرضاداوری تاکنون کسی چنین ادعایی نکرده و مشخص نیست نمایندگانی که وی از آنها گفته چه کسانی‌اند و چرا تاکنون‌سکوت کرده‌اند.

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/07/05 ساعت 23:35

  #علی‌ربیعی در برنامه ۴۸: بعد جنگ السابقون شد مسابقون.

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/05/17 ساعت 20:15

  #علی‌ربیعی دقیقا از جایی ضربه خورد که تصور می‌کرد نقطه قوتش است؛ یعنی توان لابی گری. عجیب اینکه ربیعی امروز آمده بود از هویت #عباد دفاع کند نه علی ربیعی. او همه چیز خود را از عباد می‌داند و می‌داند علی ربیعی فردی عادی است. اگر منصف باشیم برنده شد.

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/04/12 ساعت 21:54

  چند روز پیش نوشته بودم #آذری‌جهرمی را پوپولیستی بزرگ می‌دانم. حالا امشب بیست و سی خطابه‌اش به #علی‌ربیعی را نشان داد که میگفت به آقای ربیعی گفتم فلان کار غلطه و …(نقل به مضمون). ربیعی هم مانند مسخ شدگان ساکت بود و شاید هم جوابش پخش نشد.