• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/07/02 ساعت 23:37

    داشتم جوابیه بی ادبانه محمد ذوقی مدیر روابط عمومی #موسسه_سینمایی_اوج به #علیرضا_رئیسیان رو می‌خوندم
    تو متن ذوقی گفته شده شکر خدا در این روزگار کسادی و بیکاری کار و بار اوج گرفته
    برادر دقیقا از کجا گرفته؟ ردیف‌های بودجه بیت‌المال که صاف از خزانه میاد و برگشت سرمایه هم نداره؟!