• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

  1397/05/06 ساعت 14:40

  فرمانده کل سپاه می‌گوید: متاسفانه تفکرات غربی و #لیبرالی مثل خوره به جان کشور افتاده است؛ علت اینکه رهبری به تحول در #علوم_انسانی تاکید دارند در واقع برای زدودن تفکر غربی و غیر اسلامی از حاکمیت اجرایی کشور است.

 • رونمایی ۵۰ عنوان کتاب از پنج مؤسسهٔ فعال در حوزهٔ زبان فارسی و علوم انسانی. #کتاب #زبان_فارسی #علوم_انسانی #بنیادسعدی #نمایشگاه_کتاب http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۹/٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪DB٪B۵٪DB٪B۰.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۴٪D۸٪B۳٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html …

 • عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

  1396/12/05 ساعت 22:19

  طرح اسلامی سازی #علوم_انسانی از جهت مبانی و نظریه پردازی رو به رشد و بالندگی است و لکن مدیران #لیبرال مسلک با هدف سود بیشتر بدنبال شکست این پروژه هستند و اجازه اجرای سازی آن را نمیدهند.

 • فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

  1396/10/25 ساعت 22:00

  در جشنواره فارابی که دیروز برگزار شد و آقای #روحانی از آن سخنرانی‌های آتشین صبح‌گاهی در آن‌جا داشت، جناب‌شان فقط به ۱۸ برگزیده جایزه می‌دهند و ۲۴ نفر مابقی را می‌سپارند به مقامات پایین‌تر و می‌روند. #علوم_انسانی #بدون_شرح

 • پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

  1396/08/02 ساعت 01:29

  آیا دخالت #حاکمیت_سیاسی در #علوم_انسانی که مقوله‌ای نظری است، روا و صواب است یا اصولاً حاکمیت نباید در این امور مداخله کند؟ #گفتگوى_چالشى

 • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1396/05/15 ساعت 10:55

  نفرات اول #کنکورتجربی از شهرهای کوچک هستند اما در #ریاضی و #علوم_انسانی برعکس است تبریز،یزد و تهران شهرهای باامکانات وشاگرداول پرور هستند!