• آخه بزرگوار! شما رو که نه دانشگاهی می‌دانند با اون مدرک تقلبی دکتری، نه حوزوی‌ها قبول دارن با اون اظهار نظر درباره عصمت معصوم! مضحک نیست که با این وضعیت سواد بروی و برای برای اساتید علوم انسانی از #علم_دینی سخن بگویی؟! بهتر است کار علم را به اهل علم واگذاریم!

  • اندیشکده برهان   borhan_ir@

    1397/10/01 ساعت 09:58

    کتاب «#علم_دینی، امکان یا امتناع؟» منتشر شد به مناسبت «روز #وحدت_حوزه_و_دانشگاه» کتاب «علم دینی، امکان یا امتناع؟» با موضوع بررسی مناقشه #تعامل یا #تقابل #علم و #دین به همت #اندیشکده_برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. دریافت: http://yon.ir/nsvb۸

  • آخه بزرگوار! شما رو که نه دانشگاهی‌ها به علمیت قبول دارند با اون وضعیت مدرک تقلبی دکتری، نه حوزوی‌ها قبول دارن با اون اظهار نظر درباره عصمت معصوم! مضحک نیست که با این وضعیت سواد بروی و برای برای اساتید علوم انسانی از #علم_دینی سخن بگویی؟! بهتر است کار علم را به اهل علم واگذاریم!