• بچه‌ها این غلامعلیه. غلامعلی رئیس شورای شهر یزده. وقتی بهش گفتن سروته قضیه #سپنتا رو هم بیار نگفت چشم، نگفت مصلحته چشم، نگفت گام به گامه چشم، نگفت برام بد میشه چشم. گفت: «بنده با #عقل خودم با #دین خودم با آن‌چه از #آزادی و دینداری میدونم این سازگار نیس» و نکرد. مث غلامعلی باشیم

 • محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

  1397/03/09 ساعت 18:41

  #خواجه_عبدالله_انصارى : «الهى آن که را #عقل دادى پس چه ندادى؟ و آن که را عقل ندادى پس چه دادى؟

 • سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

  1397/03/01 ساعت 01:00

  مهمترین دستاورد #چهل_سال اخیر و #انقلاب_اسلامی همین #انتخابات سال١٣٩۶ است؛ ما #ایران ی‌ها کسی را انتخاب کردیم که #عقل و #تدبیر میفهمد. #دیپلماسی میداند و عهدشکن نیست. مقایسه کنید با کسی که در #آمریکا رییس جمهور شده #جنگ میجوید و قلدری میکند و سایر تصمیم گیران دیگر منطقه

 • عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

  1397/01/25 ساعت 10:03

  برخی گمان می‌کنند عقل #سکولار، آزاد و عقل دینی، مقید است و برای پیشرفت کشور باید عقل آزاد را بر عقل مقید داشت؛ اولا #عقل سکولار هم مقید به دنیاگرایی است ثانیا دیندار واقعی چگونه می‌تواند عقلش را سکولار کند ثالثا پیشرفت سکولار یعنی دنیای مدرن امروز

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1396/12/26 ساعت 22:13

  هر تاریخ و هر قوم و هر انسانی که #ولایت_الهی را انکار و نفی و عصیان کند، بی‌تردید بی‌بهره از #عقل است و آنچه به نام عقل بیان می‌کند، بی‌خردی و گمراهی و یا به تعبیری عقل شیطانی و نُکرا است.

 • امام باقر(ع): چون خدا #عقل را آفرید، اورا به سخن درآورد وسنجید، گفتش پیش آى، پیش آمد وگفتش پس رو، پس رفت؛ خدا فرمود:به عزت وجلالم سوگند، خلقى نیافریدم که ازتو(عقل) نزد من محبوبتر باشد؛ تو(عقل) را درکسى به کمال نمیرسانم مگر اینکه دوستش داشته باشم …(کافی،ج۱، ص:۱۰) #سوت_بلبلی